Investeringsfonds Muziek 3

Nu ook voor jonge makers

Het ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector, in totaal opnieuw € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector'. Hiervan is € 1.910.000,- beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek Deel 3. Buma/Stemra wendt deze bijdrage aan om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij het ontwikkelen van (nieuwe) werken en/of nieuwe exploitatie van bestaande werken. De door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen componisten, tekstschrijvers, uitgevers van muziek kunnen vanaf maandag 23 mei 2022 – 12.00 uur een aanvraag doen bij het Investeringsfonds Muziek, Deel 3.Lees verder

Veelgestelde
vragen

 • Welke ondersteuning biedt het Investeringsfonds Muziek Deel 3?

  Het Investeringsfonds Muziek Deel 3 verdeelt werkbijdragen onder componisten, tekstschrijvers, muziekuitgevers en de door Buma/Stemra erkende beroepsverenigingen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Belangrijk onderscheid ten aanzien van de twee eerdere edities van het Investeringsfonds Muziek is dat op aanwijzing van het ministerie nu ook nadrukkelijk gekeken wordt naar jonge makers. Componisten en tekstschrijvers die de afgelopen jaren de eerste sporen hebben verdiend met het schrijven en maken van muziek en/of zijn afgestudeerd aan een muziekopleiding op MBO of HBO-niveau. Voor muziekuitgevers en de beroepsverenigingen de oproep om juist te kijken naar de doelgroep van jonge makers en deze nadrukkelijk te betrekken in de plannen die worden ingediend bij de aanvraag.

 • Wat is het doel van het Investeringsfonds Muziek?

  Het Investeringsfonds Muziek is er om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij

  • creatie van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren, bijvoorbeeld door een liveoptreden
 • Hoe is het Investeringsfonds Muziek Deel 3 tot stand gekomen?

  De Federatie Auteursrechtbelangen, bestaande uit de drie aangesloten koepels (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), hebben het initiatief genomen om rechthebbenden in de creatieve sector financieel bij te staan. Het ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector nog eens € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector', een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is € 1.910.000,- beschikbaar voor het Investeringsfonds Muziek Deel 3.

 • Wat is de rol van Buma/Stemra?

  Buma/Stemra wendt de bijdrage van het ministerie van OCW aan om professionals in de muzieksector te ondersteunen bij de creatie van nieuwe werken en nieuwe exploitaties door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren. Dat doet Buma/Stemra door het Investeringsfonds Muziek te continueren met Deel 3. Het verschil met de twee eerdere investeringsfondsen is dat bij deze derde ronde ook beginnende/jonge professionele makers kunnen deelnemen.

Bekijk alle veelgestelde vragen